Make your own free website on Tripod.comCORinAZONe ART-The art of Corina Chirila

Lucian Blaga

Drawings and paintings inspired by the poems of Lucian Blaga

Izvorul nopţii

Frumoaso,
ţi-s ochii-aşa de negri încât seara
când stau culcat cu capu-n poala ta
îmi pare
că ochii tăi, adânci, sunt izvorul
din care tainic curge noaptea peste văi
şi peste munţi şi peste seşuri
acoperind pământul
c-o mare de-ntuneric.
Aşa-s de negri ochii tăi,
lumina mea.

Din părul tău

Înţelepciunea unui mag mi-a povestit odată
de-un val prin care nu putem străbate cu privirea,
păienjeniş ce-ascunde pretutindeni firea,
de nu vedem nimic din ce-i aievea.

Şi-acum, când tu-mi îneci obrajii, ochii
în părul tău,
eu, ameţit de valurile-i negre şi bogate
visez
ca valul ce preface-n mister
tot largul lumii e urzit
din părul tău -
şi strig,
şi strig,
şi-ntâia oară simt
întreaga vrajă ce-a cuprins-o magul în povestea lui.

Enter content here

Enter content here

Enter content here

Home | Related Links | Egypt | Arghezi | Elise | Pyramids | Music and the visual arts | Dinosaurs and other prehistoric creatures | Eminescu | The Universe | Photo Album | Lucian Blaga | Related Links | Greek mythology and history | Zodiac | Landscapes | Underwater world | Mermaids | Angels | Cities | Contact Me

Enter supporting content here

The art of Corina Chirila